CANAVA, s.r.o.

Výstružníky

  s velkou nerovnoměrností zubové rozteče

Potřebujete dosáhnout velmi nízkých hodnot geometrické přesnosti (tj. kruhovitosti, válcovitosti) a drsnosti povrchu vystružovaných děr?


Potřebujete vyrobit jakýkoliv průměr, toleranci, upínací část nástroje včetně možnosti vnitřního chlazení jak pro průchozí, tak pro slepou díru?


Potom jste na správném místě!

Naše firma se zabývá výrobou nástrojů pro vystružování děr a speciálních upínačů. Poskytujeme také speciální služby s tím spojené.

Nástroje na vystružování děr - výstružníky, jsou vyrobeny z oceli, řezné břity z jemnozrnného slinutého karbidu (SK) (kromě výstružníků monolitních, které jsou celé z SK), přičemž všechny plochy činné při obrábění jsou broušeny a lapovány speciálními diamantovými kotouči.

Konstrukční řešení výstružníků naší firmy navazuje na dlouhodobé výzkumné práce prováděné v této oblasti ve "Výzkumném ústavu obráběcích strojů a obrábění" (VUOSO). Tým těchto odborníků, pracující v naší firmě, je zárukou optimálního konstrukčního i technologického řešení Vašich problémů při výrobě přesných děr. Toto řešení zajišťuje dosažení vysoké rozměrové a geometrické přesnosti, jakož i drsnosti povrchu vystružené díry.

Certifikát ISO 9001:2001


Od roku 2005 jsme držitelé Certifikátu, který je dokladem, že naše společnost v oboru výroba obráběcích nástrojů zavedla a udržuje systém managementu jakosti splňující požadavky ČNS EN ISO 9001:2001 (s vyloučením návrhu a vývoje produktu).
Díky projektu "Rekonstrukce místní komunikací Maršovice",
který je spolufinancován Evropskou unií ze Společného regionálního programu v rámci Grantového schématu Středočeského kraje, jehož součástí byla rekonstrukce místní komunikace do Tikovic, nám byl umožněn kvalitnější a lepší přístup k objektům, které používáme ke svým podnikatelským aktivitám. V této souvislosti očekáváme celkové zkvalitnění služeb pro naše zákazníky.