CANAVA, s.r.o.

Služby

  • Poradenská služba v oblasti vystružování děr
  • Řešení technologie obrábění pro výrobce strojů s ohledem na výrobu přesných děr - nabízíme zhotovení a dodávku našich zkušebních nástrojů, jakož i dodávku nástrojů pro první osazení uvažovaného stroje
  • Zavedení našich výstružníků přímo do Vaší výroby, včetně doporučení způsobu upínání obrobku, eventuelně nástroje, vhodných řezných podmínek a návrhu vhodného chladícího média
  • Přeostření a renovaci námi dodaných nástrojů, případně zaškolení Vašeho pracovníka na Vašem pracovišti
  • Návrh konstrukčního řešení i vyrobení speciálních nástrojů z SK
  • Ostření obráběcích nástrojů HSS i SK včetně povlakování
  • Přesné zakázkové broušení, soustružení a frézování

Při objednávce speciálních služeb nebo nářadí uveďte své požadavky současně s poptávkou eventuelně objednávkou. V případě nedostatečné informace Vás budeme kontaktovat za účelem bližšího ujasnění Vašich požadavků