CANAVA, s.r.o.

Speciální upínač umožňující přesné radiální seřízení břitů upnutého nástroje


CANAVA 6000 — Speciální upínač umožňující přesné radiální seřízení břitů upnutého nástroje

Konstrukční provedení

Tento upínač je zvláště vhodný pro použití na strojích s rotací nástroje (tj. pro vrtačky, frézky apod.), ale lze jej použít i na strojích s rotací obrobku (tj. u revolverových soustruhů, automatů, jednoúčelových strojů apod.), kdy nástroj nerotuje.

Jeho hlavní předností je, že umožňuje snadné a přesné radiální seřízení břitů upnutého nástroje (např. výstružníku) vzhledem k ose rotace vřetena (nebo obrobku), přičemž nedochází k úhlovému vychýlení osy nástroje. tím lze kompenzovat případné nepřesnosti vzniklé nesouosostí upínacích ploch (válcových event. kuželových) s osou rotace a to jak vřetena, tak i redukčních pouzder, event. eliminovat opakované chyby vzniklé při polohování revolverové hlavy do pracovní polohy apod. jeho konstrukční řešení umožňuje zachycení velkého kroutícího momentu vznikajícího od řezných sil.

Z hlediska dosažení nízkých hodnot drsnosti povrchu a kruhovitosti vystružovaných děr by měla býti radiální házivost břitů upnutého výstružníku co nejmenší a neměla by přesáhnout hodnotu 0,01 mm.

Poznámka

Kromě základní řady uvedené v tabulce je možno po vzájemné dohodě, za individuální cenu dodat speciální upínač i s jinými upínacími plochami, např. válcovými apod., a to jak pro vřeteno, tak i pro upínaný nástroj, event. se speciálním řešením přívodu chladící kapaliny.

Návod způsobu seřízení je přiložen ke každé dodávce speciálního upínače

Rozměrová tabulka CANAVA 6000
Objednací číslo Morse
kužel
A
Morse
kužel
B
Průměr D

(mm)
L

(mm)
L1

(mm)
6000-1000 1 3 55 134 99
6000-2000 2 3 60 185 99
6000-3000 3 3 66 205 99

Příklad objednávky

  • Příklad objednávky speciálního upínače s upínacím kuželem ve vřetenu obráběcího stroje o velikosti Morse 3 a s upínacím kuželem nástroje Morse 1:
    Speciální upínač 6000-1000 - 3 ks